Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 12 januari 2011:BP0535 (Voorst).

In deze uitspraak herhaalt de Afdeling dat bij de beoordeling van planschade zowel de voordelen als de nadelen van de planologische wijziging moeten worden betrokken, mits het voor- en nadeel wordt veroorzaakt door hetzelfde planologisch regime.

Lees het artikel (PDF)