Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 24 november 2010:BO4824 (Echt-Susteren).

Indien een bestemmingsplan wordt gewijzigd op verzoek van een projectontwikkelaar kan het bestuursorgaan met deze projectontwikkelaar overeenkomen dat eventuele planschade in verband met de bestemmingsplanwijziging voor rekening van de projectontwikkelaar komt (planschadeverhaalovereenkomst). Tegen een besluit om op grond van zo’n overeenkomst een planschadevergoeding op de projectontwikkelaar te verhalen is geen bezwaar of beroep mogelijk; tegen zo’n besluit kan de projectontwikkelaar alleen opkomen bij de civiele rechter.

Lees het artikel (PDF)