In deze kroniek worden de belangrijkste gerechtelijke uitspraken over de schadeloosstelling bij onteigening uit de periode 1 november 2008 tot 1 november 2010 gesignaleerd. Onder andere wordt besproken de bevoegdheid van een gemeente om tot onteigening over te gaan als er voordien al over de verkoop van de betreffende gronden afspraken tussen de eigenaar en de gemeente waren gemaakt, de mogelijkheid om in bepaalde gevallen de eigenaar van het onteigende te vereenzelvigen met de gebruiker daarvan (met name in familiaire verhoudingen), de vraag wanneer bij de waardering van gronden uitgegaan moet worden van een complexwaarde. Voorts komt aan de orde de wijze waarop de waardevermindering van het na onteigening overblijvende deel van het object van de onteigende moet worden bepaald, hoe om te gaan met de ‘aftrek nieuw voor oud’ bij de aanschaf van een vervangend bedrijfspand en een aantal aspecten bij het vaststellen van de schadeloosstelling voor de huurder van het onteigende.

Lees het artikel (PDF)