Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Hoge Raad 18 december 2009, nr. 08/01449 (Alkemade).

Een huurder van niet bebouwde bedrijfsgrond heeft op grond van artikel 42 lid 2 Ow. in beginsel ‘slechts’ recht op een schadeloosstelling ter grootte van tweemaal de jaarhuur. Met deze wettelijk gefixeerde schadeloosstelling mogen geen andere voor- of nadelen in verband met de onteigening worden verrekend.

Lees het artikel (PDF)