Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 16 december 2009:BK6700 (planschade Sevenum).

In deze noot wordt ingegaan op twee vragen: wanneer mag een bestuursorgaan afwijken van het advies van haar ‘vaste’ planschadebeoordelingscommissie, en kan de voorzienbaarheid van planschade voor de aanvrager van planschadevergoeding ten tijde van de aankoop van zijn woning komen te vervallen door latere planologische wijzigingen?

Lees het artikel (PDF)